DOBAR POČETAK ZA TELE I KRAVU: TELJENJE KRAVA

Poznavanje vremena teljenja je od visokog značaja za odgoj stoke, pogotovo muzne. Produkcija i reprodukcija, blagostanje životinja, obim posla, kao i ekonomski uspeh, blisko su povezani sa vremenom teljenja.

U tekstu koji sledi, prikazaćemo znakove i faza teljenja, ali i objasniti značaj regularnog monitoringa tokom ovog perioda. Detekcija početka teljenja putem smaXtec sistema nosi sa sobom brojne pogodnosti koje ćemo, u tekstu koji sledi, bliže predstaviti.

Znakovi i faze teljenja

Krava je u proseku trudna oko 280 dana. Nivoi estrogena počinju da rastu dve do tri nedelje pre početka teljenja. Ovo samo po sebi vodi brojnim fizioloških promenama:

 • Opuštanju ligamenata i karličnog predela
 • Crvenilu i otoku mekog porođajnog kanala
 • Uvećanoj sekreciji sluzi porođajnog kanala i potencijalnom curenju viskozne sluzi iz vagine
 • Uvećanju vimena, pogotovo kod junica

Ostali znakovi se ispoljavaju u roku od 48 sati pre početka teljenja:

 • Opipljiv i vidan kolaps karličnog pojasa
 • Otok labije i cervikalna sluz
 • Pretvaranje razvodnjene sekrecije mlečne žlezde u kolostrum
 • Ispuštanje mleka
 • Nemir
 • Pad telesne temperature za 0.5 – 1 stepeni (može se proceniti tek nakon regularnih merenja, evaluacija se automatski dobija upotrebom smaXtec bolusa)

 

Teljenje se može podeliti u pet faza:

 1. Faza pripreme

U ovoj fazi teljenja, znakovi i dalje nisu izraženi, ali su u celosti sugestivni. Znakovi porođaja uključuju potopljene karlične ligamente, sjajne sise, kapanje mleka, kao i crvenu vulvu sa gustom sluzi.

 1. Faza otvaranja (6 do 16 sati)

Tokom ovog perioda, otvara se unutrašnji cerviks, a voda i sluzne membrane ulaze u cerviks. Prve lakše kontrakcije i uznemirenje daju se opaziti. U ovoj fazi, važno je ostaviti kravu samu kako ne bismo narušili prirodan proces.

 1. Faza ekspanzije (1 do 6 sati)

U ovoj fazi, porođajni kanal se širi. Teljenje je stalan proces koji može trajati od 1 – 3 sata (od početka pucanja mehura membrana do izlaska glave teleta) za krave, ili čak od 4 – 6 sati za junice.

 1. Faza ekspulzije (5 do 15 minuta)

Ova faza počinje prolaskom glave ili karlice kroz majčinu vulvu, što traje između 5 i 10 minuta.

 1. Postporođajna faza (6 do 12 sati)

U postoporođajnoj fazi, ostatak plodove vode i posteljica izlaze napolje. Ako se ovo ne dogodi u roku od 12 sati, može se govoriti o postnatalnim problemima.Postnatalne komplikacije mogu dovesti do upala i poremećaja plodnosti.

 

U idealnim uslovima, krava se može oteliti samostalno, bez ičije pomoći. Nažalost, uslovi ne mogu uvek biti idealni. Ako dođe do komplikacija tokom teljenja, i krava dojilja i tele mogu doživeti ozbiljne posledice – od postnatalnih problema i materičnih infekcija do oslabljene teladi i potencijalne smrti kako krave, tako i mladunčeta. Samo regulisan i sistematski porođajni proces može postaviti dobre temelje za uspešan biznis i život krava i teladi.

Regularni monitoring početka teljenja – toliko lakše zahvaljujući smaXtec-u

Kontinuiran i regularan monitoring procesa teljenja je od ključnog značaja kako bi farmer mogao pomno da prati faze teljenja i blagovremeno identifikuje i spreči komplikacije.

Ako farmer prepozna jasne znakove početka teljenja, krava mora biti smeštena u zaseban box za teljenje i posmatrana što je neprimetnije moguće. Ovde je važno brinuti o kravi – provere se moraju vršiti svakih 30 minuta tokom dana i na svaka 3 – 4 sata tokom noći.

Ukoliko nekoliko krava na farmi treba da se otele u isto vreme, to podrazumeva enormnu količinu posla – kako danju, tako i noću.

U ovoj kritičnoj fazi, smaXtec će biti Vaš najbolji prijatelj! Različiti izvori (Streyl et al., 2011, Gasteiner et al., 2016) pokazuju da pad temperature u pretporođajnom periodu znači da teljenje samo što nije počelo. SmaXtec bolusi konstantno mere telesnu temperaturu životinja. Ovaj sistem šalje upozorenje o teljenju 36 sati pre početka teljenja, ukoliko je životinja u takozvanom “prozoru teljenja” (14 dana pre ili posle očekivanog datume teljenja).

Studija Univerziteta Göttingen je pokazala da se većina ovih upozorenja emituju između 6 do 20 sati pre teljenja.

Ovo omogućava farmerima da preduzmu sve neophodne mere kako bi osigurali porođaj bez komplikacija u najranijim fazama. Mogu odvesti svoje životinje u odvojene boksove za teljenje, dati calcium boli kako bi sprečili mlečnu groznicu, kao i pomoći kravi na bilo koji drugi način u datom momentu.

Preuzimanjem pravih koraka u pravo vreme, moguće je smanjiti procenat mrtvorođenih, broj postnatalnih problema i materičnih infekcija, kao i skratiti vreme između dva teljenja.

Sprečavanje problema teljenja 

Samo teljenje bez komplikacija obezbeđuje teladi zdrav početak života, a kravama zdrav i snažan početak laktacije. Jedno tele i krava godišnje znače zadovoljavajući poslovni rezultat. Procenat gubitka teladi treba da bude manji od 5%. Kako bi se izbegli takvi gubici, potrebno je usmeriti pažnju na nekoliko bazičnih aspekata.

Priprema prostora/boksa za teljenje

 • Boks ne bi trebalo da služi kao bolnički zaliv u isto vreme
 • Minimum četiri mesta na 100 krava
 • Minimum od 12 kvadratnih metara
 • Vizuelni kontakt sa drugim životinjama u stadu mora biti obezbeđen
 • Mekana, sigurna, i suva površina za ležanje; dnevna ponovna punjenja od 10 do 12 kilograma slame po kravi

Optimalna podrška kravi

 • Adekvatno znanje o porođajnom procesu i njegovim fazama
 • Posmatranje krave
 • Ne mešati se prerano
 • Obraćati pažnju na čistoću

Kontrola

 • Prvo tele, pa onda krava!
 • Stimulišite disanje i izbacite sluz iz disajnih puteva teleta putem masaže
 • Sušite slamom, i vodite računa o pupčanom predelu.
 • “Energetska pića” i ukusna hrana za majku
 • Davanje sveže vode,čista i preživarski orijentisana ishrana
 • Redovna kontrola krave

Kako smaXtec sistem detektuje teljenje

Kao što je prikazano na krivoj, detekcija teljenja se bazira na značajnom padu temperature (plava kriva) pre samog teljenja. Kao što je gore pomenuto, alarm se oglašava do 36 sati pre početka teljenja.

Na grafikonu možete videti da je notifikacija poslata farmeru u 11:00 ujutro, 18. Septembra. Zahvaljujući ranoj detekciji, farmeru je bilo omogućeno da izoluje majku i premesti je u boks za teljenje, preduzme sve neophodne mere predostrožnosti, te samim tim osigura porođaj bez komplikacija. Nekoliko sati kasnije, krava rađa potpuno zdravo tele. Konstantno merenje temperature može brzo detektovati znakove mlečne groznice. Smanjena telesna temperatura i smanjena aktivnost su tipični znakovi bolesti metabolizma.

Želite da iskoristite prednosti detekcije teljenja i ostalih funkcija smaXtec sistema? Kontaktirajte nas!

[1] http://www.tierarztpraxis-strele.at/de/blog-detail/geburtsablauf-einer-rindergeburt.html

[2] https://www.vetmedica.de/2013-01-metacam-geburtshilfebroschuere-561.pdfx

[3] https://noe.lko.at/die-geburt-stellt-die-weichen+2500+2502771

[4] Bongardt, Judith: Validierung des smaXtec-Systems zur Brunsterkennung, Universität Göttingen