Ako želite da prijavite neželjena dejstva ili se žalite na kvalitet, molimo Vas kontaktirajte Vašeg veterinara ili farmaceuta ili Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) ili možete koristiti naš web sajt za prijavu neželjenih dejstava.

Ako pak nama prijavite neželjene reakcije ili druge probleme koji se tiču bezbednosti i kvaltiteta proizvoda, mi ćemo biti zakonski u obavezi da iskoristimo Vašu prijavu i možemo Vas kontaktirati kako bi dobili dodatne informacije. Dodatno, moraćemo da obavestimo Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) o prijavi koji ste nam poslali. U skladu sa našom zakonskom obavezom, informacije koje ste nam dostavili biće prosleđene u obliku koji onemogućava identifikaciju, tj. ni jedna informacija na osnovu koje možete biti idetifikovani, nece biti prosleđena. Takode, možda cemo morati da prosledimo ovako obradene informacije i partnerima sa kojima sarađujemo, u onoj meri u kojoj su oni takođe u obavezi da obaveste svoje nadležne regulatorne organe.