Interesuje Vas kako SmaXtec sistem funkcioniše?

Seminar o SmaXtec sistemu
Prezentacija prednosti i benefita

Tokom ovog seminara, pokazaćemo Vam karakteristike SmaXtec sistema kao i obim funkcija. Ovaj seminar je posebno koristan za Vas ako ste novi u ovoj temi jer Vam pruža dobar prvi opšti pogled svih prednosti koje ovaj sistem nudi.

Mesto održavanja: AgroCampus, industrijska zona BB, Temerin.

Nakon prijave ćemo Vas obavestiti o datumu održavanja seminara

SmaXtec sistem za monitoring zdravlja muznih krava

SmaXtec omogućava prevenciju ranim otkrivanjem,
te obezbedjuje brži oporavak, stabilan i visoki prinos mleka uz smanjene troškove lečenja.


24/7 PRAĆENJE
Dostupan uvek i svuda

RANO OTKRIVANJE
Svaki sat se računa.

PREPORUČENE AKCIJE
Analizom podataka sistem šalje instrukcije

ČUVANJE ZDRAVLJA
Stabilan, visok prinos mleka

OPORAVAK
Rano lečenje sa praćenjem napretka.

DETEKCIJA ESTRUSA
Najpogodnije vreme za oplodnju

OTKRIVANJE TELJENJA
Lakše teljenje zahvaljujući ranim upozorenjima

OPTIMIZACIJA ISHRANE
Merenjem pH vrednosti

UŠTEDA VREMENA I NOVCA
Zdravo stado garantuje profit
smaXtec Classic
 • Automatska i pouzdana detekcija temperature
 • Podrška za upravljanje telenjem kroz detekciju početka teljenja
 • Monitoring unosa vode
 • Sveobuhvatno praćenje nivoa aktivnosti
 • Kontinuirano praćenje temperature
 • Rano otkrivanje znakova toplotnog stresa
 • Individualne zdravstvene informacije i rano otkrivanje bolesti
 • Pročitaj više
smaXtec pH Plus
 • Monitoring i očuvanje zdravlja buraga
 • Optimilno upravljanje ishranom
 • Uvećanje efikasnosti ishrane (Prihod > Cena hranjenja) putem unapređenog odnosa konverzije hrane.
 • Mobilizacija neiskorišćenog potencijala performansi putem energetski bogatijih obroka koji ne ugrožavaju zdravlje životinja.
 • Obroci usmereni na potrebe (monitoring promena obroka, izbor stočne hrane)
 • Dodatne informacije o zdravlju životinja.
 • Pročitaj više

Dobar početak za tele i kravu: teljenje krava   

Poznavanje vremena teljenja je od visokog značaja za odgoj stoke, pogotovo muzne.

Nova smaXtec aplikacija za iOS i Android

Konačno, nova smaXtec aplikacija može da se preuzme!

Merenje telesne temperature muznih krava

Telesna temperatura krava je vrlo precizan indikator zdravlja. Promena u telesnoj temperaturi je često prvi znak akutnog oboljenja.

Detekcija estrusa kod muznih krava: ključ uspeha

Fertilnost kravljeg stada je krucijalna za finansijski uspeh farme. Vreme osemenjavanje je esencijalno, ali je sve teže i teže detektovati estrus kod krava.

smaXtec MESSENGER

smaXtec Messenger omogućuje Vam praćenje Vaših krava, čak i kada niste kod kuće. Automatska upozorenja će Vas držati obaveštenima i preuzimati ciljane korake (po Vašem izboru) kada je kravama potrebna Vaša pažnja.

Prijavite se za naš smaXtec Messenger i iskoristite ponuđene “probne podatke” kako biste se upoznali sa našim softverom (potpuno besplatno).

Čim se prijavite, moći ćete da koristite našu mobilnu aplikaciju dostupnu za iOS i Android.

Kontakt

[contact-form-7 id=”998″]

TEME:

Rano otkrivanje

• Mastitis
• E.Coli-Mastitis
• Metritis i endometritis
• Upala pluća
• Mlečna groznica
• Ketoza
• Hromost
• Pomeren Abomasum
• Hardverska bolest
• Infekcija klostridijom

REPRODUKCIJA I ISHRANA

• Otkrivanje estrusa
• Detekcija teljenja

• Subakutna acidoza rumena

SmaXtec Messanger Aplikacija

• Pregled opcija i funkcionalnosti

[contact-form-7 id=”21″]

Pitanja naših kupaca

Galerija