SMAXTEC MESSENGER

SmaXtec infrastruktura uključuje svu neophodnu opremu i uređaje prenosa podataka,ali i obezbeđuje dodatne informacije o uslovima u štali.

Instalaciona oprema čini sve izmerene podatke vidljive i dostupne Vama. Sačinjena je od sledećih uređaja:

  • smaXtec Bazna Stanica za prenos podataka
  • smaXtec Repetitor za ekstenziju wireless mreže
  • smaXtec Klimatski Senzor za merenje temperature i vlažnosti vazduha u štali

SmaXtec Bazna Stanica očitava podatke prikupljene senzorima i prenosi ih do smaXtec servera. Permanentno je povezana sa internetom putem integrisane SIM kartice. U slučaju da farma nije u potpunosti mrežno pokrivena, stanicu takođe možete povezati sa internetom putem ethernet kabla.

Wireless mreža se može proširiti putem smaXtec repetitora koji obezbeđuje mrežno pokrivanje različitih delova štale. Ovim putem dobijate kontinuirano očitavanje podataka i osiguravate optimalno funkcionisanje naših rešenja unutrašnjeg monitoringa.

smaXtec Klimatski Senzori koriste se za brigu o environmentalnim faktorima. Oni mere temperaturu i vlažnost vazduha u štali i omogućavaju, na primer, ranu identifikaciju rizika od temperaturnog stresa.

Neka Vam smaXtec umanji obim posla

Merenje parametara i prenosa podataka je u potpunosti automatizovano. Ako je potrebno da načiniti određene korake, smaXtec Messenger će Vas obavestiti o tome. Za više informacija, pogledajte smaXtec Messenger.

Vaši
BENEFITI

  • 1Plug & play sistem sa integrisanom internet konekcijom koji je intuitivan za korišćenje
  • 2Oprema bez održavanja uz spoljnu podršku i servis
  • 3Važne dodatne informacije o uslovima u štali

Želite više da saznate?

Kliknite na link kako biste dobili više informacija o proizvodima i tehničkim detaljima.

smaXtec Classic: otkrivanje temperature i teljenja, praćenje stanja zdravljaMEDIA

smaXtec UNUTRAŠNJI MONITORING

Na ovom video snimku naučićete kako sistem funkcioniše – od merenja podataka iz unutrašnjosti Vaših krava do primanja notifikacija na Vašem mobilnom telefonu.

INSTALACIJA smaXtec BAZNE STANICE

Ovde ćete naučiti kako da instalirate Baznu Stanicu, centralni uređaj za očitavanje koji automatski prenosi podatke na smaXtex cloud.

INSTALACIJA smaXtec REPETITORA

Na ovom snimku upoznaćete se sa instalacionim procesom smaXtec Repetitora, uređaja koji služi za ekstenziju wireless mreže i mrežno pokrivanje većih površina štale.