DETEKCIJA ESTRUSA MUZNIH KRAVA: KLJUČ USPEHA

Fertilnost kravljeg stada je krucijalna za finansijski uspeh farme. Vreme insemenacije je esencijalno, ali je sve teže i teže detektovati estrus kod krava. U tekstu koji sledi, saznaćete više o različitim fazama i znacima estrusa. Pored toga, preći ćemo preko prednosti detekcije estrusa putem smaXtec-a i prikazati primernu krivu.

Ženska stoka postaje seksualno zrela između 7. i 10. meseca, ali je oplodnja poželjna tek u nešto kasnijem periodu. Krava postaje u potpunosti prekrivena negde između 18. i 20. meseca. Ako je krava u teranju, spremna je za parenje i trudnoću. Ciklus estrusa traje oko tri nedelje, što znači da u regularnim intervalima od po 21 dan, krava je u teranju tokom čitave godine. Ono traje do 1 ½ dana.

Ako životinje postanu prekrivene u nešto ranijem periodu, često ispašta kako njihov, tako i razvoj još nerođenog teleta. Optimalno vreme insemenacije zavisi od godina, soja, i telesnog stanja junice. Studije su pokazale da junice od 520 kg žive vage, prilikom teljenja, nude 800 kg veći prinos mleka tokom prve laktacije od junica koje u periodu teljenja imaju 420 kg žive vage. Ako se zakasni sa prvom insemenacijom, na primer, negde oko 27. – 28. meseca, to rezultira nižim stopama trudnoće jer se mogu razviti degenerativna zadebljanja ovarija.

Detekcija estrusa i blagovremena insemenacija su stoga esencijalne za profitabilnost/ekonomski uspeh farme.

Različiti stadijumi i znakovi teranja

Kako biste odredili tačno vreme insemenacije, važno je prepoznati početak estrusa što je ranije moguće. U zavisnosti od faze teranja, mogu se prepoznati tipični simptomi estrusa. U različitim fazama teranja, znakovi i ponašanje krava se menjaju. Ovo su četiri definisane faze teranja.

  1. Proestrus

Ovo je period u kom se po prvi put ispoljavaju promene ponašanja tipične za estrus. Učestalo njuškanje i penjanje na druge životinje, formiranje prve sluzi (viskozne). Krava zadržava mleko. Ova faza traje od 6 do 10 sati.

  1. Estrus

Nakon proestrusa, sledi glavni estrus. Simptomi teranja su pojačani. Životinja se “uspravlja” i dopušta da se druge krave popnu na nju. On takođe vodi uvećanom nemiru i može prouzrokovati pojačano urlanje. Životinja jede manje. Providna, tanka sluz, može se zapaziti na unutrašnjoj strani repa.

Ova faza traje oko 18 sati, i tek pred kraj nje, vreme za insemenaciju je idealno. Ovulacija se kod većeg dela stoke javlja na kraju glavnog estrusa, kada većina simptoma teranja postaje manje primetna. Stoga, optimalno vreme za insemenaciju je u poslednjoj trećini estrusa, negde između 10. i 12. sata od početka teranja.

  1. Metoestrus

U metoestrusu, spremnost na parenje počinje da bledi, a eksterni i interni simptomi nestaju. Sluz je tada vrlo jaka i viskozna.

  1. Anestrus

Anestrus je najduža faza estrusa i traje oko 14 dana. Nema simptoma estrusa u ovoj fazi.

Detekcija estrusa putem smaXtec sistema

Vizuelna opservacija životinja je najjednostavnija forma detekcije estrusa. Međutim, mnogi farmeri znaju koliko to može biti problematično: više životinja znači manje vremena za opservaciju, pa je samim tim i detekcija estrusa sve gora. Ipak, finansijski uspeh farme umnogome zavisi od fertilnosti stada. Vreme insemenacije je krucijalno, ali postaje sve teže detektovati estrus blagovremeno iz više razloga: Visoko produktivne krave pokazuju sve manje i manje znakova estrusa a njih je sve teže opaziti vizuelnom opservacijom.U prilog tome, teranje uglavnom počne u toku noći. Više od 70% životinja ulazi u teranje tokom noći, stoga je dosledan monitoring životinja esencijalan kako bi se odredio početak estrusa te posledično izračunalo optimalno vreme insemenacije. Takođe, povećanjem veličine stada, sve je više poteškoća prilikom detekcije estrusa zbog velikog broja krava i ograničenog vremena na raspolaganju za detekciju estrusa.

Ovde Vam smaXtec može pomoći. Automatizovana i pouzdana detekcija estrusa dobijena merenjem nivoa aktivnosti, zasnovana je na prepoznavanju karakterističnih bihejvioralnih promena tokom teranja. Redovna merenja obezbeđuju dvadesetčetvoročasovni sistem detekcije estrusa koji sa sobom nosi brojne pogodnosti.

Ušteda vremena

Vizuelna detekcija estrusa zahteva uvažavanje brojnih faktora i vrlo je vremenski zahtevna. Stado bi trebalo posmatrati četiri puta dnevno, barem po 15 minuta u fazi odmaranja, kako bi se postigli najbolji rezultati. Farmerima je potrebno jako puno vremena za ovaj proces. Sa smaXtec sistemom, vizuelna opservacija od strane farmera nije više potrebna, jer smaXtec Messenger šalje notifikacije čim krava ispolji povećan nivo aktivnosti u pravo vreme tokom ciklusa.

Finansijska prednost

Koristeći smaXtec, Vi primate dvadesetčetvoročasovne informacije o specifičnim jedinkama i ubirate plodove. Korisnici potvrđuju da su, zahvaljujuči sistemu, obezbedili višu stopu plodnosti i smanjili prosečno vreme teljenja. SmaXtec računa optimalan vremenski okvir za insemenaciju kako bi se postigla bolja stopa začeća i smanjio broj otvorenih dana.

Zagarantovana detekcija estrusa

Ako farmeri vizuelno posmatraju svoje krave, često mogu propustiti znakove estrusa jer zbog genetike i ishrane, krave ispoljavaju samo privremene simptome teranja. Pored toga, životinje često ispoljavaju ove simptome noću. Pogotovo tokom leta, značajni znakovi estrusa mogu se detektovati isključivo noću. Tokom dana, kravama je uglavnom previše vruće, pa se stoga vrlo malo kreću. SmaXtec garantuje da nikada više nećete propustiti estrus, te sa sigurnošću možete oploditi vašu stoku u pravom momentu.

Idealan okvir insemenacije zahvaljujući smaXtec-u

SmaXtec sistem ne samo da detektuje uslove estrusa vaših životinja, nego i određuje optimalno vreme insemenacije. Onog trena kada je notifikacija o estrusu poslata, sistem Vas obaveštava o pravom vremenu za insemenaciju.

Vremenski okvir insemenacije sastoji se iz nekoliko faza, pri čemu na samom početku, tačno vreme nije prikazano. Precizan vremenski okvir prikazan je u Messenger-u tek onda kada je sistem izvršio tačan proračun. Vremenski okvir insemenacije počinje osam sati nakon dostizanja glavnog estrusa.

Detekcija estrusa – smaXtec primerna kriva

SmaXtec sistem detektuje estrus na osnovu tipičnih promena kravlje aktivnosti. U navedenom primeru, aktivnost kretanja (crvena kriva = aktivnost kretanja) drastično se povećala 5. Juna, stoga je notifikacija o estrusu poslata. Nakon dostizanja glavnog estrusa, optimalni vremenski okvir za insemenaciju prikazan je korisniku. Optimalno vreme insemenacije za životinje bilo je 6. Juna između 05:16 i 11:16. Ovaj vremenski raspon obeležen je zelenom bojom u notifikaciji. Nakon dostizanja crvene tačke, smaXtec preporučuje uzdržavanje od insemenacije.

Zainteresovani ste za korišćenje smaXtec sistema na Vašoj farmi zarad benefita detekcije estrusa i ostalih funkcija našeg sistema? Kontaktirajte nas danas!

 

[1] https://www.bauernhof.net/enzyklopaedie/brunst-bruenstige-kuh/

[2] https://www.raumberg- gumpenstein.at/cm4/de/forschung/publikationen/downloadsveranstaltungen/finish/2750-2415-tempsens/26820-methoden-der-brunsterkennung-beim-rind.html

[3] Weiß, J.; Pabst, W.; Strack, K.-E. und Granz, S. (2005): Tierproduktion. 13., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Parey Verlag.